TUDTA?

Megközelítőleg 8- 10 millió forintos éves villamosenergia vagy gázfogyasztás mellett már az Ön vállalatának is energetikai szakreferenst kell alkalmaznia!

GY.I.K.

Az Energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása értelmében 2016. december 21-től a 122/2015 (V.26.) kormányrendeletben meghatározott energiafelhasználási szint feletti felhasználással rendelkező gazdálkodó szervezetek energetikai szakreferens alkalmazására kötelesek.

A kormányrendelet értelmében az energetikai szakreferensnek az alkalmazására kötelezett gazdálkodó szervezettől mind munkajogilag, mind társasági jogilag függetlennek kell lennie.

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet szerint energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a
a) 400 000 kWh villamos energiát,
b) 100 000 m3 földgázt vagy
c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

2016. december 21-től. A törvény 2017. június 30-ig türelmi időt biztosít az energetikai szakreferens alkalmazása tekintetében, azaz eddig az időpontig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nem szab ki bírságot.

Az energihatékonysági törvény szerint az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energia-hatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában. Ennek keretében:

- szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában
- az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében
- javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban
- gondoskodik az energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról
- havi jelentést készít tevékenységéről, a tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről, a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében
- összefoglaló éves jelentést készít az energiamegtakarítási eredményekről
- ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat
- a Hivatal részére a törvény 22/c § szerinti adatszolgáltatást teljesíti

A kötelezett gazdálkodó szervezetnek alapvetően regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettségeket kell teljesítenie. Regisztrációs kötelezettséggel kapcsolatos információk:

- Az energetikai szakreferens igénybevételének bejelentése (30 napon belül)
    - MEKH bejelentés,
    - MEKH eRegisztráció
- Utolsó határidő: 2017. június 30. - Mulasztási bírság mértéke: 200 ezer forinttól 2 millió forintig terjedhet, de ismétlődő jellegű lehet (legmagasabb összege 3 millió forint)


Adatszolgáltatással kapcsolatos információk:
- Tárgyévet követő május 15-ig a Hivatal részére adatszolgáltatást kell teljesíteni
    - a tárgyévet megelőző évi energiafelhasználás mértékéről, valamint
    - energiamegtakarítási adatokról.
- A jelentést a gazdálkodó szervezet honlapján május 31-ig közzé kell tenni.
- Ennek elmulasztása esetén ismétlődő jelleggel 1 millió forintos bírság szabható ki.

Az a természetes személy, aki
- rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel;
- rendelkezik 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal;
- energetikai auditálási tevékenységhez szükséges szakmai vizsgát és öt évente a megújító vizsgát teljesítette;
- az éves szakmai továbbképzésen részt vesz.


Az a gazdálkodó szervezet, amely
- rendelkezik az energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult munkavállalóval vagy ilyen irányú munkavégzésre vonatkozó egyéb jogviszonnyal
- a regisztrációs díjakat megfizette

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal legfrissebb gyakran ismételt kérdéseinek listája ide kattintva érhető el.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelete.

MENNYIBE KERÜL?

Az energetikai szakreferensi szolgáltatásunk havidíjas alapon végzett, folyamatos tanácsadói tevékenység, amelynek díjazása mindig egyedileg kerül megállapításra, hiszen számos tényező befolyásolja.
Néhány példa az energetikai szakreferensi tanácsadásra:

Vidéki mezőgazdasági gépgyár, 35 000 m2-en folyik a termelés. A gyártási tevékenységből adódóan jelentős a technológiai villamosenergia és földgáz felhasználás. A főmérők távleolvasottak (5 POD), így a mérési adatokhoz webes hozzáférés biztosított, az egyes technológiai folyamatok energiafelhasználását regisztráló mintegy 20 almérőt a karbantartási részleg naponta leolvassa és elektronikusan megküldi. Feladatunk az energetikai szakreferensi feladatok ellátása mellet az energiafelhasználás folyamatos monitoringja, az energetikával összefüggő hatósági adatszolgáltatások elkészítése, energia-beszerzési feladatok ellátása.

Fővárosi irodaépület, 16 000 m2, 6 emeleten 25 cég bérel irodát. A hűtési-fűtési és villamosenergia felhasználás ellenőrzése bérlőnkénti külön méréssel történik. Az épület távfűtéssel ellátott. Az energiafogyasztási adatokhoz megbízónk elektronikus hozzáférést biztosít. Feladatunk a bérlői energiafelhasználás továbbszámlázásának előkészítése mellett az energetikai szakreferensi feladatok ellátása és az energiaszolgáltatókkal történő kapcsolattartás.

Kiskereskedelmi üzletlánc, megbízásunk 7 bérelt áruházra terjed ki, országos lefedett Az energiafelhasználási adatokat számlamásolatok formájában kapjuk. Feladatunk az energetikai szakreferensi tevékenység mellett az energiaszámlák ellenőrzése, esetleges eltérések kimutatása és az ezzel kapcsolatos ügyintézés.

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!

Tájékozódjon mihamarabb, kérje részletes tájékoztatónkat és ajánlatunkat!


AZ Energetikai Szakreferens.hu üzemeltetője a Greenesco Energiagazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Cím: 1095 Budapest, Mester utca 87. Telefon: +36 1 800 91 07 Email: info@savesco.hu

PARTNEREINK

ÜGYFELEINK

Tudjon meg többet a jogszabályi háttérről:

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról (letölthető pdf) 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról (letölthető pdf)