Mi az, az energia audit?

Az energetikai átvilágítás (energia audit) az energiafelhasználás minden területére kiterjedő felmérés, amelynek célja az energiafogyasztást csökkentő beavatkozások azonosítása a felhasználás részletes elemzésével, megtakarítási, racionalizálási lehetőségek feltárásával.

Egy részletes energia audit több egymásra épülő, de önállóan is alkalmazható felmérésből tevődik össze:

A preaudit egy olyan energia audit, vagy átvilágítás, amely átfogó képet nyújt energiafelhasználás jellemzőiről. Ismerteti az energiafelhasználás jelenlegi állapotát, meghatározza optimalizálási, megtakarítási lehetőségeket, illetve konkrét intézkedéseket javasol ezen megtakarítások realizálására.

Az általános energia audit azon fogyasztási helyek energiafelhasználásának mélyebb – már méréseken és számításokon alapuló – elemzését tartalmazza, amelyeknél műszaki/energetikai beruházással számottevő fogyasztás csökkenés valószínűsíthető.

Beruházás audit egy olyan – akár pénzügyi források (pályázat, hitel) elnyeréséhez szükséges tartalommal elkészített – energia audit és egyben megvalósíthatósági tanulmány, amely a műszaki-energetikai tartalmon túl részletezi a megvalósításra javasolt beruházások pénzügyi és jogi aspektusait is.

Az energiahatékonysági törvény rendelkezései értelmében a nagyvállalatnak minősülő gazdasági társaságok 2015-től négyévente kötelesek energia auditot csináltatni az erre a tevékenységre jogosult auditáló szervezetekkel vagy auditorokkal. A törvény által az audit elvégzésére biztosított türelmi időszak 2017. június 30-ig tart, ezt követően az energia audit elvégzésére kötelezett nagyvállalatok az energia audit elmaradása esetén büntetésre számíthatnak.

Bár a törvény az auditálási kötelezettséget nagyvállalatok számára írja elő, javasolt minden olyan jelentős energiafelhasználó szervezet számára, aki tudatosan szeretne tenni a hatékony energiafelhasználás megteremtése érdekében.